Clubhistorie

Het ontstaan van de vereniging

Op 19 Juni 1968 fuseerden de verenigingen De Vriendschap en ABV.
Beide waren reeds voor de 2e wereldoorlog actief. Tijdens deze oorlog lag het verenigingsleven op z'n kont uiteraard, maar ze bleven regelmatig bij elkaar komen. Daarna ging het biljartleven weer gewoon verder, zoals het nu nog gespeeld wordt. Zij waren ook aangesloten bij de grote bond, die toen nog niet koninklijk was, dat gebeurde enige jaren later, de datum is mij ontschoten. ABV'ers biljartten toentertijd bij J.v.d. Laan (stationskoffiehuis genoemd), de Vriendschap speelde bij de Fam. Dik (Pikkie dik). In beide lokalen stonden toentertijd grote kolenkachels om de zaak te verwarmen, biljartverwarming was er toen nog niet. Vlak voor de clubavond werden de ballen in 'n steelpannetje op de kachel gezet, daar werden ze lekker warm van.

Het verenigingsleven ging zijn gangetje, maar in 1960 kwam de klad er in bij ABV, men sukkelde nog wat jaren door en Ome Jan sommeerde hun maar te vertrekken of een fusie aan te gaan met De Vriendschap, want die club floreerde wel. De Vriendschap had daar nog geen zin in, maar waren wel toe aan een tweede clubavond, want het ledental steeg gestaag. Die tweede clubavond kon alleen op de avond van ABV, maar die waren daar niet van gediend voorlopig. Enfin De Vriendschap ging op zoek (toen al) naar een andere gelegenheid en vonden die bij de Fam. Kersten in Wormer, daar speelde toen ook N.G. Wij kregen twee clubavonden in het achterzaaltje, leek leuk maar ongezellig (geen barretje in de buurt en klein), wel twee biljarts. Er waren ook al 'n aantal Wormerveerders uit de club vertrokken, want naar Wormer gaan was toen nog niet erg in. Over de brug gaan was niks voor hun en zij kregen gelijk. Al na 'n paar maanden gingen wij weer terug naar Ome Jan, die ondertussen ABV had bewerkt om maar op te zouten of samen te gaan met De Vriendschap. Van beide clubs waren er natuurlijk ook tegenstanders van de te nemen maatregelen, maar de toenmalige besturen hielden hun poot stijf en de fusie was een feit. Onder de naam WBV (Wormerveerse Biljart Vereniging) ging het verenigingsleven verder en met succes zoals blijkt heden ten dagen. Het ging weliswaar niet altijd van 'n leie dakkie hoor.

Allereerst na enige jaren moesten wij vertrekken bij Ome Jan, want die wilde aan bepaalde verzoeken niet voldoen (op tijd nieuwe ballen e.d.). Wij kregen een nieuwe locatie op de Wandelweg bij Parkzicht. Fred Castricum ontving ons met open armen en wij hebben daar prachtige jaren beleefd, veel leden en activiteiten alom. Iedereen was lid van de bond en we speelden met vijf teams in de competitie. Bij 't district stonden wij er ook goed op en onze bestuurders werden voor verschillende posten in het districtbestuur gevraagd. Dhr. A. Op de Weegh is o.a. wedstrijdleider PK geweest. Ook onze toenmalige penningmeester dhr. Dieterman is benaderd, maar kon deze functie niet aanvaarden door werkzaamheden privé.

Maar ook hier sloeg 't noodlot toe, met de mededeling dat er één biljart uit moest (we hadden er twee), vanwege veranderingen in de horeca. Dit zou de doodsteek kunnen zijn voor de club en inderdaad we hielden bijna geen leden meer over helaas. Weg de mooie clubavonden, weg de toto commissie, weg de kaartspelletjes na afloop, weg het gezellig samenzijn met Tafeltennis vrienden, die na hun avondje bij ons kwamen nazitten en waarmee wij jaren 'n goede band hebben gehad, uitwisselingen over en weer. Maar bij de pakken neerzitten zat niet in ons WBV bloed, onze toenmalige secretaris dhr. G. de Best (werkzaam bij de gemeente) kreeg 'n tip dat er plaats was boven de bedrijfspanden van de gemeente Wormerveer op de Populierenkade.

Er was één bezwaar: er stonden geen biljarts en als biljartvereniging was dat natuurlijk niet goed. We gingen om de leden te behouden, sjoelen, kaarten en opzoek naar een biljart, die ons werd aangeboden door 't district (weliswaar te leen). Met geld van de leden werd al snel 'n tweede tafel aangeschaft, kon de district tafel weg, maar al rap volgde onze tweede tafel, wederom met geld van de leden, die aandeeltjes hadden gekocht. Dit geld werd om de drie maanden via loting weer terug gegeven. Er was daar 'n klein kantinetje die dit extra geld opbracht.

De biljartzaal was bereikbaar door eerst twee enorme steile trappen op te klimmen, kun je nagaan hoe de bevoorrading ging. Bij het begin van de clubavond moest iedereen bv. 'n kratje bier meenemen en andere benodigdheden, die onder de trap stonden. De club bloeide als nooit te voren, het toenmalige bestuur onder leiding van dhr. S. Jongeneel deed er alles aan om dit te stimuleren. De schoonmaak ploeg en onderhoudsploeg hadden hun handen vol. Het was er oergezellig, legendarisch waren de ballen gehakt (zelf gemaakt) en de eitjes van dhr. K. Visser. Het is daar dat 't 3hoeks toernooi van de grond kwam en nog steeds draait. Ook werden toen al 3 banden toernooien gehouden en de district finales waren er regelmatig te bewonderen. Financieel konden wij ons prima redden en de schulden bestonden niet meer, iedereen zijn geld terug en twee prachtige biljarts stonden er toen.

Helaas, helaas de gemeente ging reorganiseren en ons werd verzocht naar een andere locatie uit te zien. Dat was even schrikken, maar de ruggen werden gerecht en het bestuur ging aan het werk. Met medewerking van de gemeente werd ons een schooltje aangeboden op de Alb. Verweystraat in Wormerveer. We gingen kijken en de ruimte leek ons wel wat, maar er moest vreselijk veel gebeuren, dat zag je zo. Aan de slag was het motto en dat resulteerde in 'n prachtige zaal voor het biljarten en ook nog ruimte in het andere lokaal voor o.a. EHBO en 'n zweefvliegclub. Bloed zweet en tranen heeft het gekost, maar het resultaat was geweldig. Bij de opening hadden wij de overburen ook uitgenodigd. Beter 'n goede buur dan ……………..Wij hebben daar trouwens drie nieuwe leden uit mogen selecteren en twee daarvan zijn nog steeds actief in de club, zo zie je maar. In dit gebouw hebben wij triomfen gevierd en de club bloeide als nooit te voren, al rap werd er een derde biljart aangeschaft, dus het ledental kon verhoogd worden en dat ging gestaag. Na 'n aantal jaren van zuinig zijn werden de drie oude biljarts ingeruild voor drie prachtige Wilhelmina tafels. Tot in lengte van jaren konden wij ons redden dachten wij, maar niet heus.

Na ongeveer 5 jaar kregen wij wederom het bericht om naar 'n andere locatie uit te zien en die schok konden wij bijna niet aan. Daar ging ons werk, daar ging ons prachtig gebouw, alles voor niks gedaan. Er moesten woningen komen, dus slopen die boel was het recept. Ook nu weer via de gemeente opzoek en wederom kwamen wij terecht bij een schoolgebouw en wel aan de Krommenieërweg te Wormerveer. Een oud gebouw met drie grote lokalen was ons eventuele deel. Maar we stonden met ons rug tegen de muur en na rijp beraad besloten wij wederom de strijd aan te gaan.

Ik zal U de details besparen, maar dat er gewerkt is en nog steeds, dat kunt U met eigen ogen zien als U ons gebouw betreed, het is fantastisch geworden. De club heeft momenteel 28 leden en er spelen nog 4 verenigingen biljart. Het andere lokaal geeft gelegenheid tot o.a. kaarten, EHBO en andere activiteiten. Al met al zijn wij heel trots op ons bezit en hopen van ganser harte dat dit in lengte van dagen zo mag blijven, want nog 'n verhuizing kunnen wij niet aan denk ik.


P.s. Met dank aan iedereen, die meegewerkt heeft aan OM DE NOORD.
Waarbij ik natuurlijk de andere verbouwingsmensen niet vergeet.
Opgetekend door: dhr. A. Op de Weegh (erelid)